trung tam bao hanh tivi hung yen

trung tam bao hanh tivi hung yen
Trung tâm bảo hành tivi Toshiba tại hà nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội
Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên
Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên
Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Khối đường tiếng (Phần 1)

VII - KHỐI ĐƯỜNG TIẾNG

1. Phân tích sơ đồ tổng quát về khối đường tiếng của Tivi LCD

1.1. Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng trên Tivi LG 

Hình 1 - Sơ đồ khối đường tiếng trên Tivi LCD - LG
Hình 1 - Sơ đồ khối đường tiếng trên Tivi LCD - LG 
Khối đường tiếng có hai IC chính là: IC Audio Processor (IC xử lý Audio) và IC Audio Amply (IC khuếch đại công suất âm tần). 
* IC xử lý tín hiệu Audio thực hiện các chức năng: 
- Khuếch đại tín hiệu trung tần tiếng SIF sau đó giải điều chế để lấy ra tín hiệu âm thanh Audio cho đường Tivi. 
- Chuyển mạch giữa các nguồn tín hiệu Tivi - AV1 - AV2 
- Đổi sang dạng tín hiệu âm thanh số để xử lý và tạo hiệu ứng âm thanh. 
- Đổi trả lại tín hiệu Analog để lấy ra âm thanh ở ngõ ra. 
- Điều chỉnh thay đổi âm lượng, âm sắc, hoặc ngắt đường tiếng. 
* IC khuếch đại công suất âm tần. 
- Khuếch đại tín hiệu Audio cả về biên độ và cường độ rồi điều khiển loa điện động phát ra âm thanh. 
Đường tín hiệu Audio của Tivi LG 
- Tín hiệu trung tần tiếng SIF từ bộ kênh được đưa đến IC - Audio Processor 
- Các tín hiệu Audio đi vào từ cổng AV cũng được đưa đến IC Audio Processor. 
- Điều khiển mạch Audio Processor được thực hiện bởi CPU thông qua các Bus SDA1 và SCL1. 
- Tín hiệu ra của mạch Audio Processor được đưa sang tầng công suất. 
- Tần công suất khuếch đại tín hiệu Audio Stereo rồi đưa tín hiệu ra loa 

1.2. Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng trên Tivi LCD SAMSUNG. 

Hình 2 - Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng của Tivi LCD SAMSUNG
Hình 2 - Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng của Tivi LCD SAMSUNG 
Khối đường tiếng trên Tivi LCD SAMSUNG gồm hai tầng: Tầng xử lý tín hiệu Audio Processor và tầng Audio Amply. 
- Tín hiệu trung tần tiếng SIF từ bộ kênh được đưa sang mạch xử lý âm thanh Audio Processor. 
- Các tín hiệu Audio từ các ngõ vào Video - DVD - DTV - PC cũng được đưa đến mạch Audio Processor. 
- Điều khiển mạch Audio Processor được thực hiện bởi CPU thông qua các Bus SDA và SCL. 
- Tín hiệu ra của tầng Audio Processor được đưa sang tầng công suất và đưa ra ngõ ra tai nghe. 
- Tầng công suất sẽ khuếch đại tín hiệu Audio ở hai vế rồi đưa tín hiệu ra loa.

1.3. Khối đường tiếng trên Tivi LCD PANASONIC TX-32LE 

Hình 3 - Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng của Tivi  PANASONIC TX-32LE
Hình 3 - Sơ đồ tổng quát khối đường tiếng của Tivi  PANASONIC TX-32LE 
Khối đường tiếng của Tivi PANASONIC cũng có hai phân chính là phần Audio Processor và Audio Amply. 
- Mạch xử lý âm thanh Audio Processor của máy được tích hợp trong IC xử lý hình ảnh và IC vi xử lý VTC69XYP. 
- Tín hiệu trung tần tiếng SIF hoặc tín hiệu AM từ bộ kênh được đưa đến mạch Audio Processor. 
- Các tín hiệu ngõ vào Audio từ các cổng AV1, AV2, AV3 được đưa qua IC chuyển mạch Audio Matrix sau đó đưa vào mạch Audio Processor. 
- Tín hiệu ra của mạch Audio Processor được đưa sang tầng công suất để khuếch đại rồi đưa ra loa. 
- Tín hiệu Audio cũng được đưa qua IC khuếch đại Headphone Amply  rồi đưa ra rắc cắm tai nghe.