trung tam bao hanh tivi hung yen

trung tam bao hanh tivi hung yen
Trung tâm bảo hành tivi Toshiba tại hà nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội
Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên
Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên
Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Khối cao áp (Inverter) (Phần 1)

IV - KHỐI CAO ÁP (INVERTER) 

1. Chức năng của khối cao áp
Khối cao áp có chức năng tạo ra điện thế HV cung cấp cho các bóng cao áp trên màn hình để tạo ánh sáng nền soi sáng Hình ảnh. 
Hình 1 - Vỉ cao áp trên máy Tivi - SHARP
Hình 1 - Vỉ cao áp trên máy Tivi - SHARP
Trên Tivi LCD bo cao áp thường được thiết kế trên một vỉ riêng, tuỳ theo thiết 
kế của từng dòng máy mà bo cao áp có thể điều khiển từ 4 đến 8 đèn cao áp. 
Hình 2
Hình 2 - Trên Tivi LCD thường sử dụng kiểu chiếu sáng từ phía sau, với kiểu chiếu sáng này cho độ sáng mạnh hơn, hiệu xuất chiếu sáng tốt hơn. Các đèn cao áp trên Tivi thường được bố trí ở phía sau để tăng hiệu suất ánh sáng, tuy nhiên màn hình kiểu này sẽ có độ dầy hơn kiểu đèn thiết kế ở mép màn hình 
Hình 3 - Các đèn cao áp của Tivi có điện áp cung cấp từ 1500V đến 3000V tuỳ theo kích thước màn hình
Hình 3 - Các đèn cao áp của Tivi có điện áp cung cấp từ 1500V đến 3000V tuỳ theo kích thước màn hình 
Các đèn cao áp trên Tivi LCD được cung cấp điện áp cao từ 1500V đến 3000V AC tuỳ theo kích thước của màn hình. 
Hình 4 - Sơ đồ khối tổng quát của bo cao áp
Hình 4 - Sơ đồ khối tổng quát của bo cao áp 
Sơ đồ tổng quát của bo cao áp gồm: 
- Điện áp vào từ 24V đến 60V cấp cho tầng công suất. 
- Điện áp 12V cấp cho IC dao động và tầng đệm 
- Lệnh Bright đưa đến điều khiển thay đổi độ sáng 
- Lệnh Stanby điều khiển tắt mở khối cao áp 
- Các đường điện áp cao thế HV cấp cho các bóng cao áp trên màn hình. Chức năng các mạch. 
- IC dao động có các chức năng:  Tạo xung dao động điều khiển các đèn  công suất hoạt động, nhận điện áp hồi tiếp để ổn định điện áp ra, thực hiện chức năng bảo vệ khi mạch có sự cố. 
- Các đèn công suất hoạt động ngắt mở để điều khiển dòng điện sơ cấp chạy qua các biến áp cao áp. Các biến áp ghép giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp có số ṿng dây chênh lệch để kích nguồn điện áp thấp vài chục vol lên hàng ngàn vol. 
- Mạch hồi tiếp trích một phần điện áp ra cho hồi tiếp về mạch dao động để mạch tự ổn định điện áp ra.