trung tam bao hanh tivi hung yen

trung tam bao hanh tivi hung yen
Trung tâm bảo hành tivi Toshiba tại hà nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội
Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên
Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên
Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Khối xử lý tín hiệu video (Phần 1)

VI - KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO. 

1. Phân tích sơ đồ tổng quát - Khối xử lý tín hiệu Video. 

1.1. Phân tích sơ đồ tổng quát khối xử lý tín hiệu Video trên máy Tivi LG 24” 

Hình 1 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy Tivi LCD - LG 24”
Hình 1 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy Tivi LCD - LG 24” 
Khối xử lý tín hiệu Video của Tivi  LCD - LG gồm các thành phần sau đây: 
- Bộ kênh và trung tần. 
- Mạch giải mã tín hiệu Video 
- Mạch đổi ADC cho tín hiệu từ PC 
- Mạch Video Scaler 
Chức năng của các thành phần trên: 
* Chức năng của Bộ kênh và trung tần (Tuner & IF) 
- Bộ kênh có nhiệm vụ thu sóng từ đài phát sau đó cho đổi tần để lấy ra tín hiệu trung tần IF cấp cho mạch khuếch đại trung tần. 
- Thực hiện chức năng chuyển kênh . 
- Thực hiện chức năng dò kênh (Voltage Tuning) 
- Thực hiện chuyển băng sóng (VHL /VHF /UHF) 
- Mạch trung tần (IF) có chức năng khuếch đại tín hiệu IF rồi cho giải điều chế tín hiệu để lấy ra tín hiệu Video và tín hiệu cao tần Audio (SIF). 
* Chức năng của mạch giải mã Video. 
- Mạch giải mã Video nhận các nguồn tín hiệu đầu vào khác nhau như Video in, Y/C và Y-Pr-Pb rồi cho giải mã để lấy ra tín hiệu chung làYU/V Digital và các tín hiệu xung đồng bộ H,V cấp cho mạch Video Scaler. 
* Chức năng của mạch ADC. 
- Mạch ADC (Analog Digital Converter) là mạch chuyển đổi các tín hiệu R,G,B từ dạng tương tự sang dạng tín hiệu số tạo ra tín hiệu YU/V số cấp cho mạch Video Scaler. 
* Chức năng của mạch Video Scaler. 
- Mạch Video Scaler thực hiện chức năng xử lý hình ảnh và xử lý tần số quét để tạo ra tín hiệu điều khiển màn hình, thực hiện chia tỷ lệ khung hình để đảm bảo cho màn hình hiển thị được các nguồn tín hiệu có độ phân giải khác nhau. 
- Mạch EPROM cung cấp dữ liệu cho mạch tạo hiển thị. 
- Đầu ra của mạch Video Scaler là các tín hiệu Hình ảnh số R_Digital, 
G_Digital, B_Digital và các tín hiệu điều khiển màn hình như D_En, Clock, HS và VS. 
Các mạch của khối xử lý tín hiệu Video được điều khiển bởi CPU thông qua các bus SDA và SCL. 

1.2. Phân tích sơ đồ tổng quát khối xử lý tín hiệu Video trên máy Tivi SAMSUNG 

Hình 2 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy SAMSUNG
Hình 2 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy SAMSUNG
Khối xử lý tín hiệu Video gồm các thành phần: 
- Bộ kênh và trung tần.
- Thực hiện thu tín hiệu từ đài phát rồi cho đổi tần để lấy ra tín hiệu IF cấp cho mạch trung tần, thực hiện chuyển kênh, dò kênh, chuyển băng sóng. 
- Mạch trung tần thực hiện khuếch đại tín hiệu và tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu Video và tín hiệu trung tần âm thanh SIF 
- Các IC chuyển mạch:
- CXA2151 là IC chuyển mạch thực hiện chuyển mạch giữa hai nguồn tín hiệu đầu vào là DVD và DTV có độ phân giải khác nhau. 
- BA7657 là IC chuyển mạch chuyển mạch tín hiệu giữa hai nguồn tín hiệu DVD và DTV với tín hiệu đến từ PC. 
- IC đổi tín hiệu ADC
- Thực hiện đổi tín hiệu video tương tự sang tín hiệu số cung cấp cho mạch Video Scaler 
- IC xử lý tín hiệu Video Scaler. 
- Là IC thực hiện chuyển mạch giữa các nguồn tín hiệu khác nhau, giải mã tín hiệu Video, xử lý tín hiệu để tạo ra tín hiệu điều khiển màn hình, tạo hiển thị trên màn hình. 
- IC xử lý tín hiệu Ngõ ra: 
- IC - MN82860 xử lý tín hiệu ngõ ra của mạch Video Scaler rồi cấp cho mạch LVDS trên màn hình. 
- Mạch LVDS
- Là mạch điều khiển trực tiếp các dòng và cột trên màn hình để tạo ra hình ảnh động. 

1.3. Sơ đồ tổng quát khối xử lý tín hiệu Video trên máy PANASONIC TX-32LE 

Hình 3 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy Panasonic TX-32LE
Hình 3 - Sơ đồ khối xử lý tín hiệu Video trên máy Panasonic TX-32LE 
Khối xử lý tín hiệu Video trên máy Panasonic gồm các thành phần: 
- Bộ kênh và trung tần: 
- Thực hiện thu tin shiệu từ các đài phát cho khuếch đại và đổi tần để lấy ra tín hiệu IF, thực hiện chuyển kênh, dò kênh và chuyển băng sóng. 
- Mạch trung tần thực hiện khuếch đại tín hiệu trung tần và tách sóng điều tần để lấy ra tín hiệu video và tín hiệu trung tần âm thanh SIF 
- IC xử lý tín hiệu HDMI ( High Definition Media Interfaces) - Giao tiếp Media độ phân giải cao 
- Nhận tín hiệu từ ngõ vào HDMI rồi cho chuyển đổi thành các dữ liệu hình ảnh số cấp cho IC xử lý Video tổng hợp. 
- IC xử lý tín hiệu Video tổng hợp. 
- Là IC đa chức năng, ngoài các chức năng điều khiển của CPU, IC này còn thực hiện các chức năng của khối xử lý tín hiệu video như: chuyển mạch tín hiệu ngõ vào, giải mã tín hiệu video, xử lý tín hiệu Video Scaler để cung cấp cho màn hình, tạo ra các tín hiệu điều khiển màn hình, tạo tín hiệu hiển thị, thực hiện chức năng của mạch LVDS để tạo ra tín hiệu điều khiển các dòng và cột trên màn hình.