trung tam bao hanh tivi hung yen

trung tam bao hanh tivi hung yen
Trung tâm bảo hành tivi Toshiba tại hà nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội
Sửa chữa tivi Toshiba tại Hà Nội

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên
Trung tâm bảo hành sửa chữa toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên
Sửa chữa tivi toshiba tại hưng yên

Khối cao áp (Inverter) (Phần 4)

4. Phân tích hư hỏng thường gặp của khối cao áp. 

4.1. Hiện tượng 1 - Máy có đèn báo nguồn xanh, có tiếng nhưng không lên màn sáng. 
Phân tích: 
- Máy có đèn báo nguồn mầu xanh: chứng tỏ khối nguồn và khối vi xử lý vẫn hoạt động tốt. 
- Máy có tiếng chứng tỏ khối xử lý tín hiệu vẫn hoạt động. 
- Không lên màn sáng => Là do khối cao áp không hoạt động. 
Nguyên nhân khối cao áp không hoạt động: 
- Mất nguồn cấp cho tần công suất hoặc đèn công suất chập, bị hỏng. 
- Mất nguồn cấp cho IC dao động hoặc IC dao động hỏng. 
- Chết đi ốt zener phân cực cho các đèn Mosfet thuận. 
- Mất lệnh Stanby điều khiển cho phép mạch hoạt động. 
Phương pháp kiểm tra: 
- Kiểm tra điện áp cấp cho tầng công suất xem có không? điện áp này đi vào cực S của các đèn Mosfet thuận, hoặc ta có thể đo trên tụ lọc. => Nếu đo thấy mất điện áp cấp cho tầng công suất thì ta cần kiểm tra các đèn công suất xem có bị chập không ? Và kiểm tra cầu ch́ bảo vệ trên đường điện áp này xem có đứt không ?
Hình 34 - Các vị trí cần kiểm tra khi cao áp không hoạt động.
Hình 34 - Các vị trí cần kiểm tra khi cao áp không hoạt động.
- Kiểm tra điện áp cấp cho IC dao động, bạn cần tra cứu IC để biết chân Vcc  thông thường điện áp chân Vcc là 5V hoặc 12V, trong trường hợp không xác định được chân Vcc thì bạn phải đo lần lýợt các châ của IC, ít nhất IC có một chân Vcc phải có điện áp. Trường hợp các chân IC mất điện áp bạn cần đo điện áp ở rắc cắm từ vỉ máy lên, Nếu rắc cắm vẫn có điện áp 5V hoặc 12V thì ḍ mạch từ vị trí điện áp đó để xác định điện trở hay cầu ch́ cấp nguồn vào IC để kiểm tra. 

4.2. Hiện tượng 2 - Khi bật nguồn, máy lên màn sáng rồi mất ngay. 

Phân tích: 
- Máy đă lên được màn sáng nghĩa là mạch cao áp đă hoạt động nhưng do có một sự cố nào đó nên các mạch bảo vệ sẽ hoạt động và ngắt dao động, dẫn đến hiện tượng cao áp hoạt động và ngắt. 
Thông thường do những nguyên nhân sau đây: 
- Mạch cao áp bị mất một đường hồi tiếp. 
- Mạch cao áp bị cháy một bóng cao áp. 
- Mạch cao áp bị mất 1 trong 4 đường dao động (sáng yếu và mất) 
- Mạch cao áp bị hỏng (đứt) 1 trong 4 đèn công suất (sáng yếu và mất) 
Phương pháp kiểm tra: 
- Kiểm tra các bóng cao áp (bạn có thể dùng bo cao áp rời của Trung quốc để lấy điện áp HV và thử bóng cao áp). 
- Kiểm tra các đi ốt lấy điện áp hồi tiếp về các chân VS và IS của IC dao động. 
- Kiểm tra các đèn công suất của khối cao áp. 
- Kiểm tra hai con đi ốt Zener phân cực cho chân G của hai con Mosfet thuận của mạch cao áp. 
- Kiểm tra dao động ra tại các chân G của Mosfet (bạn đo so sánh các chân G của hai đèn Mosfet ngược và hai đèn Mosfet thuận chúng phải có điện áp giống nhau, nếu điện áp khác nhau là có dấu hiệu hư hỏng, kiểm tra các đèn khuếch đại đệm, nếu không thấy hư hỏng thì bạn cần thay thử IC dao động. (Xem Hình 35 và 36)
Hình 35 - Các linh kiện cần kiểm tra khi máy bị hiện tượng màn hình
Hình 35 - Các linh kiện cần kiểm tra khi máy bị hiện tượng màn hình 
Hình 36 - Các linh kiện cần kiểm tra khi máy bị hiện tượng màn hình sáng lên rồi tắt.
Hình 36 - Các linh kiện cần kiểm tra khi máy bị hiện tượng màn hình sáng lên rồi tắt.